அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்
சென்னை - 6
மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்
2020 - 2021
12 - ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடுதல்
குறுஞ்செய்தி (SMS)